Public Bank Berhad


Menara Public Bank, 146, Jalan Ampang, 50450 Selangor, Malaysia.

(603) 2176 6000 / 6666

(603) 2163 9917