Ban Ngai Engineering (Thailand) Ltd
Ban Ngai Engineering (Thailand) Ltd

888/51 Soi Yingcharoen, Bangplee-Tamru Road, Bangplee, Samutprakam 10540, Thailand.

Tel  :  (66) 02-174 7040
Fax  :  (66) 02-174 7043
sales@banngai.com
http://www.banngai.com
http://www.superform.com.my